אכיפת חיובים

אכיפת חיובים, התחייבויות ופסקי דין, לפי דיני חדלות פירעון, שיקום כלכלי והוצאה לפועל. במסגרת זו עוסק המשרד בייצוג חייבים ונושים בהליכים אלה, כגון בנקים, חברות פרטיות וציבוריות, תאגידים ואנשים פרטיים. המשרד מתמחה בטיפול בגביית חובות עבור עסקים וחברות החל משלב התביעה עובר למימוש פסק הדין או מימוש שטרות, משכנתאות וכינוסי נכסים ומימוש בטחונות שניתנו כערבויות ושעבודים.
במקרים המתאימים אנו אף פועלים להרמת מסך בין התאגיד לבעל המניות או בתביעות נגד נושאי משרה בחברות החייבות.
כמו כן, אנו פועלים לפירוק חברות, נקיטת הליכי פשיטת רגל נגד חייבים וגיבוש, ניהול ויישום תוכניות הבראה והסדרי חוב. בנוסף, אנו מייעצים ללקוחותינו בתחילת הדרך כיצד לפעול נכונה על מנת להימנע מהליכי חדלות פירעון ולהבטיח את נשייתם.